Banner 及 Backdrop

小冊子及書刊

傳單及Leaflet

小冊子及書刊

Banner 及 Backdrop

小冊子及書刊

傳單(包送貨)
 

128g光粉紙     A5(4C+0,4C+4C)

數 量 價錢 數 量 價錢
600張 290 10,000張 940
1,000張 340 12,000張 1,040
2,000張 390 14,000張 1,140
4,000張 590 16,000張 1,240
6,000張 740 18,000張 1,340
8,000張 840 20,000張 1,440
 

128g光粉紙A4

A4 A3
數 量 單面四色
4C + 0
雙面四色
4C + 4C
單面四色
4C + 0
雙面四色
4C + 4C
300張 290 450 550
500張 340 500 600
1,000張 390 600 700
2,000張 590 850 950
3,000張 740 1,050 1,150
4,000張 840 1,300 1,400
5,000張 940 1,450 1,550
6,000張 1,040 1,650 1,750
7,000張 1,140 1,850 1,950
8,000張 1,240 2,050 2,150
9,000張 1,340 2,250 2,350
10,000張 1,440 2,350 2,450
海報(包送貨)
 

128g

A2

A1

特大A1

數量 420 x 594mm 
16.5" x 23.5"
4C+0
594 x 840mm
23" x 33"
4C+0
660 x 965mm
26" x 38"
4C+0
10張 450 800 1,050
50張 500 900 1,150
100張 550 1,100 1,250
200張 600 1,200 1,350
300張 650 1,250 1,450
400張 650 1,300 1,550
500張 700 1,350 1,700
600張 700 1,400 1,850
700張 800 1,450 2,000
800張 800 1,550 2,150
900張 850 1,650 2,250
1,000張 850 1,700 2,350
2,000張 1,050 2,300 3,350
3,000張 1,450 2,900 4,350
咭片(包送貨)
 

數量(單位:張)

雙面啞膠咭(250g雙粉咭)

100張

$45

200張

$55

300張

$55

400張

$65

500張

$65

600張

$95

700張

$95

800張

$95

900張

$95

1000張

$95

1000張以上

$9.5/100張

彩色信紙(包送貨)
 
數 量 A4 (210 x 297mm)
1,000張 $300
2,000張 $400
3,000張 $500
4,000張 $600
5,000張 $700
6,000張 $800
7,000張 $900
8,000張 $1,000
9,000張 $1,100
10,000張 $1,200
 
信封(包送貨)
 

數量

4" x 9'
&DL封
110 x 220mm
C5封
229 x 162mm
4.5" x 9.5"
  無窗 無窗 無窗
500個 $490 $850 $600
1,000個 $600 $1,080 $800
2,000個 $700 $1,450 $1,100
3,000個 $1,000 $1,800 $1,300
4,000個 $1,300 $2,090 $1,600
5,000個 $1,550 $2,330 $1,800
6,000個 $1,750 $2,570 $2,000
7,000個 $1,950 $2,860 $2,250
8,000個 $2,100 $3,150 $2,500
9,000個 $2,200 $3,330 $2,700
10,000個 $2,300 $3,450 $2,850
 
送網頁Live Chat功能及公司電郵5個
 
  常見頁面設計(首頁丶關於我們丶消息等等)
 
圖文排版
 
Google Analytics 分析安裝,助你分析訪客活動
 
  中文後台CMS及影片教學 (任意修改資料及版面,無須專業知識)
 
會員功能
  
手機及電腦版網頁設計(Responsive)
 
網頁定期更新及防護
 
即時WhatsApp丶Facebook Messenger丶電話按鈕
 
Paypal丶Payme丶支付寶等收款按鈕
 
社交網站連接
 
專業SEO優化及搜尋器登記
 
產品及消息展示
   
網頁設計特效丶幻燈片功能及背景影片功能
 
Google地圖
 
留言功能
  
為客人設計及鋪排每一個頁面
 
網頁設計所需的資料蒐集
 
首年伺服器網域
 
備份和恢復數據庫
 
內地及全球連線
  
一年售後服務 : 修改網頁版面丶電話支援及更新系統服務
 
客人另可提出需要的功能